Nasze usługi

Biuro swoim klientom gwarantuje prowadzenie księgowości i spraw płacowo-kadrowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami formalno-merytorycznymi. Dostosowuje również swoje usługi do indywidualnych potrzeb klienta, mając na uwadze dobro jego interesów. BIURO NASZE bardzo ceni czas swoich klientów, ogranicza więc jego kontakty z wszelkimi urzędami do niezbędnego minimum. Oferta jest przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorstw i umożliwia ona korzystanie z zalet prowadzenia ksiąg rachunkowych przez profesjonalną firmę doradczą. Odbiorcą oferty są rozwijające się przedsiębiorstwa. Stając się naszym Klientem mają Państwo dostęp do usługi specjalistów, doradców podatkowych, radców prawnych oraz biegłych rewidentów. Nasza oferta produktowa i cenowa jest skierowana i szczególnie atrakcyjna dla firm, których wewnętrzna polityka preferuje wykorzystanie obsługi księgowej, a zatrudnianie w pełni wykwalifikowanych i doświadczonych kadr finansowych jest zbyt kosztowne z uwagi na wielkość i zakres prowadzonych operacji rynkowych. Nasz produkt skierowany jest do firm, które z uwagi na określoną wielkość potrzebują wysoko wykwalifikowanych kadr , lecz jednocześnie wielkość firmy nie uzasadnia zatrudnienia takich kadr (z uwagi na wysokie koszty) w pełnym wymiarze czasu pracy. W takiej sytuacji firma ma do wyboru zatrudnienie nisko wykwalifikowanego i jednocześnie "taniego" pracownika lub zlecenie prowadzenia do biura rachunkowego. Praktyka pokazuje że to drugie rozwiązanie jest dużo bardziej efektywne.

Biuro rachunkowe oferuje Klientom obsługę z wykorzystaniem internetowego systemu do prowadzenia księgowości. Korzystanie z internetu daje możliwość zupełnie nowej jakości świadczonych usług oraz nowej jakości kontaktów biuro - klient, niezależnie od dzielącej ich odległości
Dlaczego warto współpracować właśnie z nami:

  • zawieramy partnerską umowę o współpracy,
  • posiadamy polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej,
  • pracujemy na oprogramowaniu komputerowym zgodnym z wymogami Ministerstwa Finansów,
  • zapewniamy pełną dyskrecję, w naszym fachu obowiązuje całkowita
    tajemnica zawodowa,
  • reprezentujemy Państwa przed urzędem skarbowym i zakładem
    ubezpieczeń społecznych,
  • doradzamy, jak zoptymalizować wysokość swoich przychodów i kosztów.

Właściciel-doradca podatkowy NR. 09072 Franciszka Suchecka